Η γυάλα

Περί της του εαυτού αγάπης

Μόνο η αγάπη επιζεί