Αντικρουστήρες, «πρόσωπο» και «εσύ»

Η πτώση του σπουργιτιού

The silent watcher